Tu jesteś: Oszczędzanie, kredyty, finanse - Do skarbonki » Pożyczki i kredyty » Leasing czy kredyt – co powinien wybrać przedsiębiorca?

Leasing czy kredyt – co powinien wybrać przedsiębiorca?

Leasing czy kredyt – co powinien wybrać przedsiębiorca?

Prowadząc własną działalność gospodarczą, warto zakupić samochód na firmę, bo jest to bardziej opłacalne z perspektywy rozliczenia podatkowego. Każdy przedsiębiorca wówczas staje przed ważnym wyborem, kupić samochód na kredyt czy wziąć go w leasing?

Warto przeanalizować wady i zalety obu opcji, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Czym jest leasing?

Leasing jest formą dzierżawy, w której leasingodawca użycza klientowi (leasingobiorcy) konkretnego przedmiotu, na przykład samochodu. Umowa leasingu jest umową cywilną – jak wyjaśniają specjaliści z Biura Rachunkowego Kognitariat. Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

         - operacyjny – polega na czasowym przekazaniu leasingowanej rzeczy, a czas ten jest znacznie krótszy niż okres zużycia danego obiektu, a po  zakończeniu leasingu, leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot za niewielką cenę;
           - finansowy – w tej formie nie ma wykupu, bo klient staje się właścicielem leasingowanej rzeczy wraz z zapłaceniem ostatniej raty, z tej opcji leasingu korzystają najczęściej bogate firmy, gdyż VAT płatny jest w całości z góry, przy pierwszej racie leasingowej.
Do zalet leasingu należą między innymi:

  - łatwiejsza procedura i badanie zdolności kredytowej, firmy mogą rozliczyć leasing operacyjny, wrzucając go w koszty uzyskania przychodu;
  - rodzaj umowy - umowa leasingu jest umową cywilną, na mocy której, finansujący oddaje do odpłatnego użytkowania drugiej stronie określoną w umowie rzecz.
Kredyt

Kredyt jest powszechnie znaną formą umowy banku z kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta, na czas ściśle określony w umowie, kwotę pieniężną z przeznaczeniem na konkretny i ustalony z góry cel, kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w konkretnie oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Kredyt może być udzielony jedynie przez bank.

W przypadku kredytu procedura jest znacznie bardziej skomplikowana niż  w kwestii leasingu, a ocena zdolności kredytowej bardziej rygorystyczna.

Kredyt czy leasing?
Najlepszym sposobem na oszacowanie zysków i strat kredytu i leasingu jest przeanalizowanie kosztów, które można rozliczyć.

W przypadku kredytu do takich kosztów można zaliczyć:

       - odsetki od raty kredytu;
       - prowizje, opłaty manipulacyjne i opłaty dodatkowe na rzecz banku;
       - koszty eksploatacji pojazdu;
       - koszt zakupu pojazdu w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Dodatkowo warto wiedzieć, że kupując samochód na kredyt, można rozliczyć VAT zawarty w cenie zakupu, a  konkretnie jego 60%, przy czym nie więcej niż 6000 zł – tłumaczą specjaliści z Biura Rachunkowego Kognitariat.
Natomiast w przypadku leasingu, podstawową wadą jest fakt, że samochód nie może zostać wpisany do majątku firmy, wynika to z natury umowy zawartej pomiędzy stronami. Co za tym idzie tak naprawdę leasingobiorca nie jest właścicielem. A i nie każdą rzecz można wziąć w leasing.

Ale są również znaczne korzyści leasingu, chociażby:

        - procedury - firmy leasingowe rzadko stawiają wymóg prowadzenia działalności przez określony czas w przeciwieństwie do banków;
        - brak wymogów dodatkowych zabezpieczeń, gdyż już sam przedmiot jest zabezpieczeniem;
     - brak wielu uciążliwych dokumentów, a w szczególności biznesplanu, bo leasingodawca skupia się na obrotach leasingobiorcy i wskaźnikach pokazujących możliwości finansowe firmy;
        - elastyczność – można ustalić wysokość rat leasingowych oraz cenę wykupu danej rzeczy; przedsiębiorca sam decyduje, czy wybrać mniejsze raty miesięczne, ale droższy wykup, czy odwrotnie, natomiast w bankach pole negocjacji jest naprawdę niewielkie.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru dobrze jest jednak zarówno sprawdzić oferty kredytowe banków na daną chwilę, jak i przekalkulować zyski z leasingu. Warto również wybierać leasingodawców wyspecjalizowanych w konkretnych obiektach.

 

TAGI: , ,

  • O nas

    Witaj na stronie doskarbonki.pl! Jest to jeden z najlepszych serwisów internetowych poświęconych zagadnieniom efektywnego oszczędzania, zaciągania kredytów oraz szeroko rozumianej kwestii finansów. Portal doskarbonki.pl powstał z myślą o tym, aby informacyjnie wspomóc osoby poznające dopiero tajniki finansów w podejmowaniu odpowiednich decyzji, dzięki którym nie stracą one swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

  • Kategorie     

    Menu

comments powered by Disqus