Tu jesteś: Oszczędzanie, kredyty, finanse - Do skarbonki » Oszczędzanie » Ubezpieczenie NNW – czym jest?

Ubezpieczenie NNW – czym jest?

Ubezpieczenie NNW – czym jest?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którym często spotykamy się w ofercie firm ubezpieczeniowych, czyli tzw. NNW, należy do kategorii ubezpieczeń osobowych. Poszczególne towarzystwa definiują zakres tej polisy w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia.

Co do zasady, jest to ubezpieczenie dobrowolne, choć istnieje grupa podmiotów, dla których tego typu polisa jest obowiązkowa. Chodzi tu m. in. o pośredników turystycznych czy zawodników sportowych, a także żołnierzy czy funkcjonariuszy BOR. O ile nie należymy do jednej z tych grup, to nie mamy obowiązku zakupu takiego ubezpieczenia, choć niewątpliwie w niektórych sytuacjach warto je mieć. Zanim zdecydujemy się jednak na określoną polisę, warto porównać i przeanalizować oferty co najmniej kilku towarzystw, korzystając z infolinii lub internetu. Jak większość ubezpieczeń, poszczególne polisy NNW online mogą bowiem różnić się od siebie zakresem i ceną.

 

Przed czym chroni polisa ubezpieczeniowa NNW?

Celem ubezpieczenia NNW jest finansowe wsparcie osoby ubezpieczonej lub jej bliskich, jeżeli na skutek wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na jej zdrowiu lub śmierci. Warto w tym miejscu zastanowić się, czym jest nieszczęśliwy wypadek. W większości przypadków jest to nagłe zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Do wypadku może dojść w życiu codziennym, a zatem w podróży, szkole czy w miejscu pracy. Takie zdarzenie przeważnie powinno mieć przyczynę zewnętrzną, choć zdarza się, że w niektórych polisach zawał serca czy udar mózgu również uważa się za nieszczęśliwy wypadek. Warto przy tym pamiętać, że opcja ta może być dostępna wyłącznie dla osób w określonych granicach wiekowych.

Nie tylko te droższe, ale także tanie ubezpieczenia NNW zapewniają zróżnicowane świadczenia dodatkowe, takie jak np. usługi informacyjne o lekarzach, aptekach czy przychodniach i szpitalach. W przypadku poważniejszych zdarzeń często możemy skorzystać również w ramach tego typu polisy z refundowania wydatków na sprzęt ortopedyczny, zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, a nawet przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych czy świadczeń opiekuńczo-medycznych. Dla wielu osób, które w wyniku wypadków znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jest to często bardzo potrzebna, o ile nie niezbędna pomoc.

 

Osobno i w pakiecie

Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia NNW osobno lub w pakietach z innymi polisami komunikacyjnymi, mieszkaniowymi czy podróżnymi. Są one wówczas ubezpieczeniami uzupełniającymi. Co więcej, ubezpieczenia NNW przybierają formę ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych. W przypadku ubezpieczeń grupowych ochroną obejmowane są osoby należące do określonej grupy – uczniów, pracowników, członków klubu sportowego itp. W ofercie firm dostępne są również ubezpieczenia NNW obejmujące całe rodziny, czyli małżeństwo z dziećmi.

Warto przy tym mieć świadomość, że NNW nie będzie działało w niektórych sytuacjach, np. jeżeli do wypadku doszło po spożyciu alkoholu. Oznacza to, że jeżdżąc na nartach, nie możemy pozwolić sobie na nadużycia w tym zakresie, nawet jeżeli kuszą nas wszechobecne na stokach lokalne drinki. NNW nie będzie działało również w sytuacji, gdy doznamy obrażeń, prowadząc samochód bez odpowiednich uprawnień, czyli bez prawa jazdy. Oprócz tego na odszkodowanie nie możemy liczyć w sytuacjach, w których uszczerbku na zdrowiu doznamy wskutek wdania się w bójkę, chyba że będziemy działać w samoobronie. Trzeba również pamiętać, że jeżeli uprawiamy sporty wysokiego ryzyka – standardowa polisa NNW również nie będzie obejmować tego typu przypadków. Musimy zadbać o to, by decydując się na takie hobby, kupić odpowiednie ubezpieczenie dedykowane tego typu aktywnościom, choć oczywiście składka będzie wyższa. Poszczególne towarzystwa określają warunki NNW samodzielnie, dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić zakres ubezpieczenia.

Kolejną kwestią, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, jest suma ubezpieczenia, którą określa się przy zawarciu umowy. Z reguły można ją podwyższyć podczas trwania umowy, jednak pociąga to za sobą konieczność zwiększenia składki. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą możemy otrzymać od zakładu ubezpieczeń w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku. Jest ona wypłacana, jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci ubezpieczonego. Gdy dochodzi do mniejszego uszczerbku na zdrowiu, otrzymamy określony procent tej sumy. Firmy ubezpieczeniowe określają uszczerbki procentowo, zgodnie z tzw. tabelami oceny uszczerbków na zdrowiu. Taka tabela zawiera informacje o rodzajach uszczerbków na zdrowiu oraz przyporządkowanych im wartościach procentowych sumy ubezpieczenia. Podobnie limitowane może być pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków czy też pokrycie kosztów rehabilitacji.

 

Podsumowując, dobrze dobrane ubezpieczenie NNW jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, które przydaje się w różnych sytuacjach życiowych. Warto o nim pomyśleć, szczególnie że w przypadku tego typu ubezpieczeń dopuszczalna jest kumulacja świadczeń: otrzymamy tyle pieniędzy, ile mamy polis.

 


TAGI: , ,

  • O nas

    Witaj na stronie doskarbonki.pl! Jest to jeden z najlepszych serwisów internetowych poświęconych zagadnieniom efektywnego oszczędzania, zaciągania kredytów oraz szeroko rozumianej kwestii finansów. Portal doskarbonki.pl powstał z myślą o tym, aby informacyjnie wspomóc osoby poznające dopiero tajniki finansów w podejmowaniu odpowiednich decyzji, dzięki którym nie stracą one swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

  • Kategorie     

    Menu

comments powered by Disqus