Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają na rynku duże znaczenie. Napędzają gospodarkę, a przy tym zatrudniają pracowników tym samym...