Umowa o pracę jest najlepszą formą zatrudnienia z perspektywy instytucji udzielających kredytu hipotecznego. Znaczenie ma...