By zdobyć wiedzę potrzebną do efektywnego funkcjonowania na rynku, firmy coraz poważniej zajmują się profilowaniem konkurentów....