Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którym często spotykamy się w ofercie firm ubezpieczeniowych, czyli tzw....