Lokata bankowa jest produktem finansowym zbliżonym do konta oszczędnościowego, jednak pod pewnymi względami się od niego różni....