Tylko minuta wystarczy, by dowiedzieć się, czy nasza prognoza okazała się trafna – nic dziwnego, że minutowe opcje binarne...